Cooperativa de consum

La majoria dels socis de Can Pujades, ens organitzen, per poder consumir tant productes frescos com elaborat: verdures, fruites, carn, ous, formatges, iogurts i molt més. Treballem amb proveïdors locals ecològics, cada dijous de 19 a 20 hores recollim  els seus productes.

Comanda-recollida

Cada setmana demanem als nostres proveïdors els seus productes i els recollim els dijous, entre les 19 y 20h en el mercat de Vallvidrera.

Després de deu anys de funcionament, ja disposem d’un ventall ampli de proveïdors locals que ens serveixen verdures, fruïtes, farines, fruïts secs, vi, carn ecològica, ous, bolets, formatges, etc.

No estem obligats a comprar cada setmana i cada soci és lliure de demanar quan li vagi bé.

Reunions mensuals

La cooperativa fa una reunió mensual per discutir temes i prendre decisions sobre el seu funcionament.

Compromisos Socis

A l’ingressar en la cooperativa, cada soci/a paga la suma de 25 euros/any per assegurar el funcionament de la cooperativa. A més signa una Carta de compromis, que es pot baixar aquí

Hi ha 3 tipus de socis:

1. Soci consumidor: Recolza directament, amb el seu consum, als proveïdors locals i ecològics que subministren Can Pujades. Els socis consumidors són responsables del funcionament intern de la cooperativa en la seva faceta de consum, dels torns de distribució, i altres tasques necessàries. La majoria dels socis de Can Pujades són socis consumidors.

2. Soci que recolza projectes: Només participa en alguns projectes i propostes de la cooperativa, per exemple: participar en l’hort Can Pujades, a la comissió del germinador de projectes, o donant suport a la organització de la Fira de Vallidrera.

3. Soci amic: Són socis que – per les raons que siguin – no poden o volen participar en les comissions de la cooperativa, però si volen donar suport amb la seva contribució anual, participar en les assemblees, festes, menjars i altres activitats que organitza la cooperativa.

Les comisiones actuales: