Els anomenats barris de muntanya de la ciutat (Vallvidrera, Les Planes, Can Rectoret, Mas Guimbau, Mas Sauró, Tibidabo o Font del Mont) del districte de Sarrià-Sant Gervasi, afronten el repte d’adaptar el seu metabolisme als requeriments del nou marc de Collserola com a Parc Natural des de l’any 2010 i l’actual procés d’aprovació del Pla especial de protecció i gestió (PEPNat).

La ubicació i trets urbanístics d’aquests barris, l’atenció a les parcel·les i la prevenció del risc d’incendi, provoquen una gran generació de residus procedents de restes vegetals (brancatge, podes, esporgues, gespa, restes d’horts i jardins, …).

La recollida de la fracció verda es fa des de fa més de 15 anys per mitjà de cinc contenidors banyera, un a cada barri, que poques vegades es poden portar a la planta de compostatge perquè, a més de la fracció vegetal, s’hi aboquen bosses de plàstic, runes i altres residus, per causa del desconeixement i manca de civisme.

Un residu fàcilment recuperable fent realitat la nostra proposta de planta de compostatge i de recollida porta a porta, avui es malmet i té uns costos importants per l’ajuntament i la ciutadania dels barris de muntanya, sense cap retorn.

Article Interessant a BETEVE

Resum proposta_26_Novembre