Què ha passat? Com és que el nostre company, Damia Gibernet ha rebut una visita dels mossos a casa seva per tenir cabres i gallines vivint en una masia?

Reivindiquem una ciutat rural. Escolteu:

https://beteve.cat/basics/entrevista-damia-gibernet-masia-collserola-aixecat-acta/