Una altra fira agricola de Collserola. Moltes gràcies a tothom!